lovac-na-dobre-fotografije1

Nat.Geo.Jr/Lovac na fotografije

Nationa Geographic Jr / ‘Lovac na dobre fotografije’ /

‘Kreni sa fotoreporterom Zoranom Marinovićem u daleke zemlje i upoznaj neobične kulture i običaje svijeta. …Iskusan fotograf zna da su dobre fotografije često rezultat strpljenja i vjere da će se taj ‘trenutak’ dogoditi.