DemRepOfMud (6)

Demokratska Republika Blata

DR Kongo, danas je nakon 2 svjetskog rata najveća humanitarna, moralna, zapravo – ljudska katastrofa. Više od 5 milijuna ljudi ubijeno je u sukobima kojima se ne nadzire kraj. Tako će biti i dalje dok multinacionalnim korporacijama ‘razvijenog svijeta’ iz Konga dolazi jeftino zlato, koltan i drugi minerali, jer ne postoji niti jedan razlog da se prekine taj zavjet šutnje. Cijeli svijet oplakuje nevine žrtve Gaze, Ukrajine, Iraka, Sirije, a Kongo, gdje je godišnji broj žrtava veći nego u svim drugim sukobima zajedno, gotovo da nitko niti ne spominje.