Sv Vlaho 2015 (000)

Sv Vlaho

Festa dubrovačkoga parca, Svetoga Vlaha, starca koji na dlanu nosi Grad i čiji kipovi čuvaju dubrovačke zidine i gradske ulaze, posebnim je još od daleke 972. I ovo slavlje 1043 put je posve posebno, tipično, dubrovačko. Ispred crkve barjaci se viju i klanjaju iskazujući poštovanje. Prigoda je to pokazivanja ovog posebnog umijeća, ali i prekrasnih i prebogatih narodnih nošnji koje plijene nepromijenjenom ljepotom.