_MEH0158

IN MAGAZIN / Pantanal

Nekad smo pod utjecajem reklama duhanske industrije, slavnog brkatog Malboro man-a, život kauboja zamišljali kao macho i romantičan. I je, ali nakon nekoliko dana provedenih sa pantanjerosima, kaubojima iz močvara Pantanala, siguran sam da je on prije svega težak i grub. Konji, kajmani i blato. Njihov su život. Većina ga nikad ne bi promjenila. A kažu ako samo jednom obuješ čizme, osedlaš konja, i prejašeš močvare Panatanala, zauvijek postaješ pantanjeros. To je napravila i jedna mlada djevojka. Paricia Silva.

novinar / Bojan Kosijer
snimio / Zoran Marinović