Neretva SIT (0)

Nuklearne mušice

Dolina rijeke Neretve iako zaštićeni krajolik, prije svega je poljoprivredno područje. Danas svjetski trendovi proizvodnje zdrave hrane ne preporučuje primjenu insekticida, pa su se stoga agronomi Zavoda za zaštitu bilja opredijelili za novu metodu suzbijanja sredozemne voćne muhe.

SIT2

za United Nations / snimio Zoran Marinović

Više od 20 milijuna steriliziranih mužjaka voćnih mušica uvezeno je iz laboratorija u Izraelu, gdje su bili izložen X-zrakama, i zatim pušteno u dolini. Mužjak se ozrači da bi ostao neplodan. Rezultati ove metode vidljivi su nakon oplodnje divljih ženki uz pomoć sterilnih mužjaka jer iz jajašca koje ženka „ubode“ u plod voća ne razvija se ličnika.