world (00)

PRINT / Svijet

Sve autorske fotografije Zorana Marinovića moguće je kupiti u printanom i digitalnom obliku.

Standard / print 55 cm x 30 cm / papir 270g / parspatu + okvir 66 cm x 42 cm / cijena = 750 kn