Masai 00

Safari za $

Safari , na jeziku Masaja, znači putovati. U potrazi za njima i mi smo krenuli na safari, prema krateru ugaslog vulkana – Ngorongoro, u samo srce zemlje Masaja. Dok kroz prašnjavi prozor jeepa gledam to prostranstvo, zamišljam, kako kad zaklopimo oči, baš ovakvu Afriku sanjamo. Cijelim putem prati nas beskrajan horizont, zeleni brežuljci i plavo nebo, divlje životinje. Prostranstvo ...

Continue Reading