Masai (2)

Masaji

Na prostoru Tanzanije živi više od 130 različitih plemena. Među najdominantnijima su Masai, pravi nomadski narod, koji se i danas, za ispašom, pokreće za svojim stadima stoke.  Čak i riječ – safari, na jeziku masaja, znači putovati.  Jedino bogatstvo koje priznaju i posjeduju su krave. Masai sa svojim stadima, nose posljednji dah afrike, koji polako nestaje. Prošli su kroz ...

Continue Reading