predavanje Sa (00)

Predavanje / Fotograf. Samo promatrač! Ili?

Ovogodišnji program radionica i predavanja te ostalih sadržaja Festivala Fotografije BiH, izgleda ovako: Nedjelja 25.1. – Akademija likovnih umjetnosti 12.00h – Zoran Marinović / predavanje / tema; Fotograf. Samo promatrač! Ili? Fotografija je na lošem glasu kao najrealističnija, a samim time i najjednostavnija grana umjetnosti koja tek oponaša stvarnost. Manje ili više neuspješno. Ali ona je i moćno oružje. Ljudi ...

Continue Reading